Śrubki

    System reklamy Test

Metalurgia

Metalurgia jest dziedziną przemysłu, bez której nie byłoby możliwe produkowanie żadnych wyrobów gotowych. Aby wykonać, czy to na zimno czy też w procesie gorącego walcowania, konkretne wyroby metalowe potrzebne nam w życiu codziennym, najpierw trzeba mieć do tego odpowiedni surowiec. Powstawaniem surowców a także, procesem przetwórczym zajmuje się metalurgia, jako nauka. Metalurgia bada i ulepsza cały proces, począwszy od przeróbki rud metali, aż po produkt końcowy( np. gwoździe, śruby, profile, elementy konstrukcyjne, złączne). Metalurgia jako nauka zaistniała dopiero w XV wieku n.e., ale rozwijała się ona już dużo, dużo wcześniej. Metale jako surowce, było cenione przez człowieka od początku jego istnienia, ze względu na swoją dużą przydatność. Odkrycia nowych pierwiastków, rozszerzyły tą dziedzinę i od produkcji surowych metali, przeszła do odlewania stopów metali, a także ulepszyła odlewanie czystych metali np. miedzi. Dzięki tej nowej technologii, z czasem zaczęły powstawać skomplikowane i jednocześnie bardzo przydatne wyroby gotowe.

System reklamy Test

Copyright @ 2010 Śrubki